Artroskobik Cerrahi

Artroskopi en minimal invaziv cerrahilerden biridir.
Artroskopi hastaya orta- ve uzun-vadede yararlar sağlar.
Artroskopi, ortopedi cerrahlarının eklem içinde, bir problemi görüntülemek, teşhis etmek ve tedavi etmek için kullandıkları cerrahi bir yöntemdir. Artroskopi sözcüğü iki Yunanca kelime olan "arthron" (eklem) ve "skopein" (bakmak) ‘tan gelmektedir. Terim tam olarak, "eklem içine bakmak" anlamına gelir.
  • Artroskopi sırasında hasta cildinde eklem kapsülüne doğru ufak bir ensizyon (kesi) yapılır. Artroskop olarak adlandırılan kalem boyutunda bir aygıt (optik fiber ve lensler içeren) eklem içine yerleştirilir. Artroskop bir video kameraya bağlanmıştır ve görüntü bir monitörde görülür. Artroskopi boyunca eklem aralığı,cerraha daha net bir görüntü sağlamak için steril irigasyon (yıkama) sıvısı ile temizlenir.
  • Artroskopi cerraha eklem içindeki yapıları inceleme (örneğin kıkırdak ve ligamentler), hasar miktarı veya tipini saptama ve daha sonra problemi onarma veya düzeltme olanağı sağlar. Bu da, hasar görmüş dokuları ortamdan uzaklaştırmak veya onarmak amacı ile diğer küçük ensizyonlardan cerrahi aygıtların yerleştirilmesi ile yapılır. Serbest olarak dağılmış atık madde yığını (yıkıntı ürünleri, artıklar) eklemden uzaklaştırmak veya dizde meniskal kıkırdağın onarımı gibi pek çok prosedür, artroskopi tekniği kullanılarak yapılır. Artroskopik cerrahi minimal invazif bir yöntem olup genellikle açık eklem cerrahisine kıyasla daha az doku travması yaratır, hastada daha az ağrıyla sonuçlanır ve daha hızlı bir iyileşme sağlar.
  • Her ne kadar hemen her eklemin içi artroskop aracılığıyla görüntülenebilse bile en sık olarak altı eklem incelenmektedir: Bunlar diz, omuz, dirsek, ayak bileği, kalça ve el bileğidir. Teknolojide ilerlemeler kaydedildiğinden ve ortopedistler tarafından yeni teknikler geliştirildiğinden diğer eklemler de gelecekte daha sık tedavi edilebilir.

İrigasyon Ekipmanı

Artrsokopi boyunca, artroskopi kanülü yahut ayrı bir portal aracılığıyla ekleme, steril irigasyon sıvısı pompalanır. İrigasyon prosedürü artroskopinin temel bir kısmıdır ve eklemi şişirip genişleterek, kalıntıları eklemden dışarıya akıtıp yıkayarak ve herhangi bir hafif kanamayı kontrol ederek daha iyi bir görüntüleme sağlar. En çok kullanılan sıvılar %0,9'luk salin (tuz) çözeltisi veya Ringer Laktat solüsyonlarıdır. Eklem artroskopiden önce, artroskopi sırasında ve sonrasında irige edilir (yıkanır) ve normal bir prosedürde 3-5 litre civarı hacimde solüsyon kullanılır. İrrigasyon solüsyonları genellikle vücut sıvılarından daha asidiktirler ve fizyolojik değildirler, eklemde kalırlarsa eklem kıkırdağı üzerinde inhibitör etki gösterebildikleri düşünülmektedir. Çalışmalar irigasyon solüsyonlarının kondrositler tarafından normal proteoglikan sentezini inhibe edebildiğini göstermiştir. Yine artroskopi sonrası hasta ağrı ve sertlik hissederse eklemini fazla kullanmak istemez ve azalmış hareketliliğin hyaluronan üretiminde azalmaya neden olabildiği gösterilmiştir. Sonuç olarak eklem yapıları için hayatı olan bu maddenin sağladığı koruyuculuk anlamlı bir oranda bozulmuştur. Bu yüzden, cerrahi müdahale sonrası eklemin hareketli tutulması esastır ve değişik egzersizler ve fizik tedavi tavsiye edilmektedir. Artrsokopik cerrahi veya eklem lavajı sonrası kullanım için tasarlanmış izotonik bir sodyum hyaluronat solüsyonunun artroskopiden veya eklem lavajından hemen sonra eklem içine uygulamasının ağrı, şişkinlik ve azalmış eklem hareketliliği gibi post-artroskopik semptomları hafiflettiği ve iyileşmeyi desteklediği gösterilmiştir.

  • Hyaluronan, eklemde kalan herhangi bir irigasyon solüsyonunu ortadan kaldıracak ve kıkırdağın beslenme kaynağını yeniden kuracaktır.

               Bu, irigasyon solüsyonunun kıkırdak üzerindeki olası negatif etkilerini önleyecektir.

  • Hyaluronan, kıkırdak ve sinoviyal membran üzerineki koruyucu bir tabaka oluşturacaktır.
  • Hyaluronan sinoviyal sıvının yerine geçecek ve kayganlaştırıcı, darbe emici ve filtreleme özelliklerini gösterecektir.

             Aynı zamanda ağrı algılayıcılarını örtecek ve artroskopi ile ilintili eklem ağrısını azaltacaktır.

  • Hyaluronan, vücut içi hyaluronan üretimini tetikleyecek, böylece hastaya uzun vadeli faydalar sağlayacaktır.

Tüm bu etkiler ağrıyı azaltmak ve eklem fonksiyonunu artırmak için birleşir.[Ana Sayfa]   [Hakkımızda]   [Ürünlerimiz]   [İletişim]   [Tedavi Alanlarımız]   [İnsan Kaynakları]   [Yasal Uyarı]   [English]  

Bu Sayfa 01/10/2012 tarihinde güncellenmiştir.
[ Tasarım & Uygulama : gtech ]